CRPK

Sleepwalking Potatoes is currently developing a video game project subsidised by the Centre for the Development of Creative Industries

The project has been funded by the Ministry of Culture and National Heritage as part of the Centre for the Development of Creative Industries' Video Games Support Programme 2023/2024.

Sleepwalking Potatoes realizuje projekt gry wideo dofinansowany przez Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu własnego Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych: Program Wsparcia Gier Wideo 2023/2024.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM WSPARCIA GIER WIDEO 2023/2024

DOFINANSOWANIE

246.056,00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

307.570,00

DATA PODPISANIA UMOWY 

05/2024